dimecres, 10 de febrer de 2010

Un resum de la primera trobada

Amb una puntualitat quasi britànica, començàvem a les 10 del vespre, la primera trobada amb gent d'Alguaire per explicar la nostra iniciativa d'organitzar una Consulta per la Independència. A tall de resum, us destaquem els temes tractats en la nostra presentació:

1. Què és la Consulta per la Independència ?

Consisteix en preguntar a la gent del poble si : Està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?

Quasi cent noranta-tres mil persones i 168 municipis de tot Catalunya, el primer Arenys de Munt, ja han respost. I uns 80 municipis més, ho faran el proper 28 de febrer. Un 94,88 % dels votants van respondre afirmativament.


2. Objectius de la Consulta.

La Consulta per la independència busca demostrar a tothom, que la nostra nació està preparada per afrontar l'exercici del dret a l'autodeterminació i la independència política, malgrat els obstacles i impediments que posa l'Estat Espanyol. Les xarxes socials i ciutadanes que ara es formen, seran la base sobre la qual s'ha de convocar i apuntalar un futur referèndum nacional d'independència (amb caràcter vinculant).

3. L'element clau : La participació.

El criteri general i prioritari és fomentar la participació. És en la participacio on la consulta es juga la seva legitimació i la seva trascendència política i social futura.
És important que participem en la Consulta per la Independència, perquè el dret democràtic de decidir, és un dret universal reconegut per l'ONU. A més, tenim els mateixos drets que els altres pobles, i entre ells, hi ha el dret de decidir sobre la independència de la nostra nació. El Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966 en el seu article primer diu: Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació.

4. L'organització. Procediment.

El primer pas, serà constituir la Plataforma Alguaire Decideix i una comissió organitzadora, que s'haurà d'inscriure com a associació al Departament de Justícia de la Generalitat, per donar-li legalitat (NIF, Estatuts, President, Secretari, Tresorer).

La comissió ha de ser neutra repecte a les opcions de vot, (Sí, No o en blanc ) i transmetre serietat i rigor, per tal de fomentar la participació.

El següent pas serà aprovar un Reglament electoral. El criteri que han seguit a tots els pobles és que tindran dret a vot, totes les persones a partir de 16 anys i empadronades al municipi (sense distinció de nacionalitat). A més cal establir un sistema electoral de màxim rigor i control.

S'haurà de proposar l'aprovació d'una moció al Ple municipal, per tal que els càrrecs electes donin suport a la consulta. Cal comptar també, amb l'impuls i el treball dels membres que composen la corporació muncipal.
Caldrà crear unes comissions de treball, per tal de donar estructura a la plataforma i per repartir les diferents tasques: comissió de comunicació (web, notes de premsa...) , comissió de campanya (propaganda, preparació d'actes, conferències, activitats complementàries...) , comissió d'informàtica (programa de control de vots...), comissió de coordinació de voluntaris (peça clau per l'èxit de la consulta) ....

5. Conclusions
Creiem que Alguaire Decideix ha de néixer amb la voluntat de ser un moviment social, integrador, participatiu i plural.

La plataforma ha de tenir les portes obertes a tothom, buscant la màxima implicació ciutadana, amb la voluntat que cap sector social, ideològic, nacional o religiós, quedi al marge d'aquesta iniciativa popular. El poble d'Alguaire té el poder per exercir el dret a decidir d'una manera cívica, pacífica i democràtica. Perquè la consulta sigui un èxit, ha de ser un esforç conjunt, amb la implicació, la il.lusió i el treball de tots i per a tots. Aprofitem-ho.

5. Lectura del Manifest de suport a les consultes

Podeu consultar el manifest a http:\\www.referendumindependencia.cat, a l'apartat d'adhesions, on també hi figuren diferentes personatges públics que s'hi donen suport.

Finalment, es va decidir tornar a retrobar-nos el divendres següent, dia 12, intentant convocar més gent i col.lectius . Es va decidir fer uns cartells anunciant la propera reunió a més dels pregons i el facebook. Tenim molts deures a fer. Caldrà començar a treballar en les comissions i anar pensant en preparar algun acte públic per donar publicitat a la iniciativa, aprofitant les diferents activitats que s'organtizen a Alguaire. La consigna final : Intentar difondre la proposta de l'organització de la consulta i mobilitzar i engrescar a la gent. Ànims.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada